Desktoptaxatie of bureauwaardering

De Desktop Taxatie is een taxatie door een onafhankelijk expert, zonder dat een bezoek aan uw woning nodig is. De taxateur waardeert uw woning achter zijn ‘desktop’. Dit is mogelijk omdat hij bij het taxeren van de woning wordt ondersteund door het geautomatiseerde waarderingsmodel en de woningmarktinformatie van Calcasa. Dit model berekent de waarde van uw woning aan de hand van vergelijkbare verkochte woningen, waarbij rekening wordt gehouden met woningkenmerken, locatie en marktprijsontwikkelingen.

Het waardevoorstel dient als basis waarna de taxateur zijn kennis en expertise inzet en het waardevoorstel evalueert en beoordeelt. Hierbij heeft hij toegang tot alle relevante woningmarktinformatie. Een taxatie van de woning is daardoor een kwestie van uren in plaats van dagen. Hierdoor liggen de kosten ook lager.

E-mailen
Bellen
Info